Ministerio de Defensa de España

Cercar en aquest lloc web

Vocació mediterrània

La regió mediterrània per motius geogràfics, econòmics i històrics, ha rebut sempre una atenció especial per part d'Espanya. Ubicada entre les dues vores, Espanya sempre ha mantingut un paper protagonista en les iniciatives per a establir polítiques de cooperació entre Europa i la resta dels països de la conca mediterrània. Espanya és, avui dia, un actor important que ha exercit una magnífica labor en les últimes dècades, alçant una veu d'alarma sobre les amenaces i els desafiaments que es plantegen en ambdues vores, contribuint, a més, a sensibilitzar els nostres socis i aliats de la necessitat de prestar una major atenció i un major esforç per a remeiar aquesta situació.

Com no podia ser d'una altra manera, per la nostra situació geoestratègica, el Mediterrani constitueix un dels grans eixos de les relacions internacionals d'Espanya.

Aquesta regió ha estat tradicionalment una de les nostres àrees prioritàries de l'acció exterior, sent constant al llarg de l'evolució de la nostra política exterior. La nostra proximitat geogràfica ens ha convertit en un país fronterer constituint, a diferència amb altres països europeus, la principal via d'accés a Europa no sols per als països riberencs del sud sinó també per a la resta del continent africà.

És per això que Espanya vol compartir l'interès sobre aquesta regió amb els seus països aliats i socis, perquè l’assumeixin com a propi, tant individualment com en conjunt.

A iniciativa d'Espanya s'ha aconseguit, no sols que el Mediterrani no fóra arraconat enfront d'altres prioritats –l'Europa Central i Oriental,- sinó que passi a ser assumit realment com un tema de notable interès comú i que Espanya sigui percebuda com un referent sòlid en la regió, participant activament en els nous fòrums de diàleg i cooperació.

La política exterior espanyola en la zona compagina una intensa relació bilateral amb cada país i la necessitat d’atendre al conjunt com una entitat regional.

Geogràficament, l'acció exterior d'Espanya s'orienta principalment al Mediterrani Occidental ampliat en el que s'inclouran a més del Marroc, Algèria i Tunis, també, Mauritània i Líbia, sent els seus objectius fonamentals el contribuir a l'estabilitat i seguretat en la zona, construint mesures de confiança per mitjà del diàleg i la transparència en el desenvolupament de les iniciatives de seguretat i afavorir així mateix la prosperitat d'aquesta regió.

En harmonia amb aquest plantejament, la DDN 1/2008, estableix en l'apartat de Plantejaments estratègics que “la seguretat d'Espanya està també lligada a la seguretat de l'àrea mediterrani, per la qual cosa resulta fonamental que el Mediterrani es converteixi en una àrea de pau, estabilitat i prosperitat compartida”. En desplegament d'aquesta idea, estipula, com una de les directrius en l'àmbit internacional (en concret, en la directriu u), “recolzar en matèria de defensa les iniciatives de seguretat al Mediterrani, com la iniciativa subregional 5+5 i el Diàleg del Mediterrani de l'OTAN, així com les que es puguin desenvolupar en l'àmbit de la Política Europea de Seguretat i Defensa (PESD)”.

Això reflecteix el desig nacional de compartir el nostre interès en la regió amb la resta d'organitzacions internacionals a què Espanya pertany i la necessitat d’assumir un enfocament integral de la seguretat, en el qual es contemplen mesures de cooperació multilaterals i en diverses àrees d'actuació, en resum, una aproximació global.

També, encara que la seguretat en el Mediterrani tingui caràcter regional, pot ser reforçada en l'àmbit estratègic per mitjà de les relacions bilaterals, aspecte aquest, de gran importància per a Espanya i en el que s'està realitzant un esforç notable en la cooperació en defensa.

Aquestes són, per tant les dues línies d'actuació per al Ministerio de Defensa quant a la regió mediterrània. D'una banda, l'aproximació multilateral enfocada a través de la Unió Europea, de l'OTAN i de la Iniciativa 5+5, i d'una altra, a través de les relacions bilaterals en el marc de la diplomàcia de Defensa.

© Copyright 2009 Ministerio de Defensa de España P. de la Castellana, 109 28071 Madrid – Tel.: (34) 91 395 50 00