Ministerio de Defensa de España

Cercar en aquest lloc web

Vocació europea i atlàntica

La percepció estratègica espanyola es fonamenta en l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i d'una eficaç cooperació amb tots els pobles de la Terra, com proclama el Preàmbul de la Constitució. Dins d'aquesta perspectiva, la defensa col•lectiva i la seguretat compartida amb els nostres socis i aliats no estarien completes sense la vinculació estreta que mantenim amb les nacions a ambdues vores de l'Atlàntic amb les que compartim una història comuna.

L'espai euroatlàntic es troba per tant il•luminat per una doble vocació de la nostra percepció estratègica. D'una banda, la nostra indubtable pertinença i vocació europea, i d'una altra, la vocació atlàntica, ja des de les primeres expedicions dels navegants espanyols del segle XV, i la manifestació actual més assenyalada es troba en el denominat Vincle Transatlàntic. Aquesta vinculació estratègica d'Espanya amb els Estats Units i Iberoamèrica té per tant el seu verdader sentit en la nostra dimensió europea.

El transcendental i complex procés de construcció en què es troba Europa no ha de donar-se per assentat i assegurat, ja que podria debilitar-se per una manca de cohesió en els llaços que uneixen als estats membres de la Unió Europea o una inestabilitat en la seva perifèria. És aquí on els vincles d'Espanya –i per tant d'Europa– amb les nacions americanes estan demostrant ser crucials per a fer front als nous reptes, riscos i amenaces a la seguretat i estabilitat.

Gran part de la labor de la defensa i seguretat a Europa en el començament del segle XXI consisteix a assegurar la transparència, confiança i consultes entre l'OTAN i la UE. La nostra doble vocació europea i atlàntica ens situa en un lloc privilegiat per a servir de pont a ambdues visions.

El nostre país manté una relació especial amb Iberoamèrica per motius històrics i culturals, constituint el pont natural d'unió i intercanvi entre les dues vores de l'Atlàntic. Es mantenen estretes relacions bilaterals i multilaterals amb Iberoamèrica, en matèries no sols de l'àmbit de la defensa i seguretat, sinó també en l'econòmic, industrial i tecnològic. Actualment es fomenta la participació d'aquests països en operacions de pau abonades per les Nacions Unides, integrats en el contingent espanyol, especialment aquelles promogudes per la UE.

Un dels pilars més sòlids de la nostra percepció estratègica durant l'últim més de mig segle el constitueix la relació de cooperació en Defensa amb els Estats Units que completa el vincle amb ambdues parts del continent americà. La continuació d'una relació forta i equilibrada constitueix un objectiu constant de la nostra visió estratègica.

© Copyright 2009 Ministerio de Defensa de España P. de la Castellana, 109 28071 Madrid – Tel.: (34) 91 395 50 00