Ministerio de Defensa de España

Cercar en aquest lloc web

Pla de Diplomàcia de Defensa

Documento pdf Plan de Diplomacia de Defensa

El Pla de Diplomàcia de Defensa és un document elaborat en coordinació amb el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i d'acord amb allò previst a les Directives de Defensa Nacional i de Política de Defensa.

El Pla de Diplomàcia de Defensa està enfocat a facilitar:

  • La planificació i desenvolupament de les accions de política de defensa en l’àmbit internacional.
  • La preparació, negociació i proposta dels tractats, acords, convenis i conferències internacionals d’interès per a la defensa nacional, en coordinació amb els òrgans superiors i directius del departament en l’àmbit de les seves competències respectives, i amb el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
  • El seguiment i avaluació de la situació internacional, en l’àmbit de la política de seguretat i defensa.

El document s’estructura en dues parts ben diferenciades:

Una primer part doctrinal enfocada a Aspectes Generals en què s’introdueix el que ha estat la Diplomàcia de Defensa a Espanya, els seus antecedents, quins principis d’actuació regeixen en l’àmbit de la diplomàcia de la Defensa, quins són els seus objectius per finalitzar amb una correlació entre els objectius de la Diplomàcia de Defensa i els instruments disponibles per a la seva consecució.

La segona part constitueix en sí mateix el Pla de Diplomàcia de Defensa en sentit estricte. S'hi estableixen conceptes fonamentals com són l’Abast, els Objectius i les Prioritats del Pla de Diplomàcia de Defensa, per posteriorment i com a punt de referència bàsic, en el capítol denominat Focus actual de l’Esforç, abordar l’estat actual en què es troben les relacions bilaterals en l’àmbit de la defensa per àrees geogràfiques i instruments. Així mateix, el Pla de Diplomàcia inclou unes Directrius Generals per a realineació de l’esforç en funció de les àrees geogràfiques i dels instruments, que hauran de ser aplicades en el futur per aconseguir els objectius determinats prèviament de manera coordinada i eficaç.

Amb aquest pla es pretén optimitzar i racionalitzar l’esforç i els recursos disponibles dedicats a les activitats de Diplomàcia de Defensa en l’àmbit del Ministerio de Defensa, de manera que s’ajustin a les prioritats de la Política de Defensa en suport de l’acció exterior de l’Estat.

És un document nou que constitueix una guia per a tots els Òrgans de la Defensa en les seves relacions internacionals i és una eina essencial per garantir l’acció coordinada de tots els actors de la política exterior espanyola, i contribuir així a afavorir un món més segur, més pròsper i més just.

© Copyright 2009 Ministerio de Defensa de España P. de la Castellana, 109 28071 Madrid – Tel.: (34) 91 395 50 00